Wzmożony ruch drogowy, a także nieostrożna, brawurowa jazda kierowców, powodują niebezpieczne wypadki komunikacyjne, które prowadzą często do strat materialnych (np. zniszczenia samochodu), ale mogą także skutkować pogorszeniem zdrowia u osób, biorących udział w zdarzeniu drogowym. Nie dziwi więc, że poszkodowani chcą ubiegać się o rekompensatę za koszty poniesione na leczenie, czy naprawy. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak uzyskać odszkodowanie powypadkowe oraz co robić w sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty należności.

Odszkodowanie po wypadku – rodzaje świadczeń odszkodowawczych

Prawo do dochodzenia świadczeń odszkodowawczych po wypadku przysługuje poszkodowanym, natomiast sprawca zdarzenia nie ma możliwości uzyskania rekompensaty pieniężnej. Należy zaznaczyć, że prawo przewiduje różne rodzaje rekompensaty za szkody poniesione podczas wypadku. Osobom poszkodowane mogą ubiegać się o następujące świadczenia odszkodowawcze:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia, np. zakupu leków, rehabilitacji, pobytu w szpitalu, zabiegów rehabilitacyjnych, opieki, dojazdów do placówek medycznych,
  • wyrównanie utraconego dochodu,
  • renta wyrównawczą,
  • renta z tytułu utraconego dochodu i braku możliwości podjęcia pracy zarobkowej,
  • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego,

Od czego zacząć procedurę odszkodowawczą?

Odszkodowania powypadkowe co do zasady wypłaca zawsze Towarzystwo Ubezpieczeniowe, u którego sprawca wykupił polisę ubezpieczeniową OC. W przypadku, gdy osoba winna wypadku nie posiada ubezpieczenia lub zbiegła z miejsca zdarzenia, poszkodowany powinien zwrócić się z roszczeniem do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Procedura odszkodowawcza powinna rozpocząć się od wystąpienia z wnioskiem o odszkodowanie do właściwego ubezpieczyciela. Dokument taki powinien zawierać opis zdarzenia oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłynęło ono na zdrowie i życie poszkodowanego (przebieg leczenia, rokowania). W dokumencie nie może zabraknąć wskazania kwoty, o jaką występuje pokrzywdzony.

W związku z tym, że procedura odszkodowawcza jest dla wielu osób skomplikowana i obciążająca, istnieje możliwość przekazania sprawy w ręce profesjonalistów, tj. kancelarii prawnej, która w zakresie swoich usług posiada prowadzenie spraw o odszkodowania powypadkowe w Gdańsku. Inne duże miasta na terenie Polski oferują wiele możliwości, jeśli chodzi o delegowanie sprawy odszkodowawczej doświadczonym prawnikom.

Zaletą powierzenia kancelarii prawnej dochodzenia odszkodowania jest gwarancja, że radcy prawni zadbają o wszelkie sprawy formalne. Dzięki eksperckiej wiedzy są oni w stanie zgromadzić komplet dowodów oraz wynegocjować z ubezpieczycielem wysoką kwotę odszkodowania. Bez profesjonalnego wsparcia, uzyskanie maksymalnej kwoty świadczenia jest o wiele trudniejsze.

Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela

Może dojść do sytuacji, w której mimo przysługującego poszkodowanemu prawa, ubezpieczyciel uchyla się od odpowiedzialności, albo uznaje ją w niepełnym wymiarze i odmawia naprawienia szkody. Najlepszym rozwiązaniem takiego problemu, jest zwrócenie się o pomoc do prawnika, który dokona analizy dokumentów zgromadzonych w danej sprawie. W przypadku samodzielnych starań o rekompensatę poszkodowany ma jeszcze możliwość odwołania się od decyzji Ubezpieczyciela, a także zwrócenia się do Rzecznika Finansowego lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.