Niemal każda osoba staje przynajmniej raz w życiu przed koniecznością skorzystania z usług prawnika. W takiej sytuacji mogą pojawić się wątpliwości dotyczące wyboru specjalisty. W artykule przybliżamy sylwetki zawodów adwokata i rady prawnego oraz wyjaśniamy, jakie kompetencje i uprawnienia posiadają specjaliści, posiadający takie tytuły

Kogo możemy nazwać prawnikiem?

Prawnik to osoba, która ukończyła 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku „prawo”. Wiele uczelni wyższych oferuje ten kierunek studiów, jednak należy pamiętać, że ukończenie go, nie oznacza uzyskania tytułu radcy prawnego lub adwokata. Aby zdobyć uprawnienia do wykonywania obu tych zawodów, należy złożyć wniosek o odbycie wybranej przez siebie aplikacji – radcowskiej lub adwokackiej i zdać egzamin wstępny na daną aplikację. Okres każdej z omawianych aplikacji wynosi 3 lata. Składają się na nią praktyki zawodowe i egzaminy wewnętrzne oraz finalny egzamin zawodowy. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu prawnik zostaje wpisany na odpowiednią listę i otrzymuje oficjalny tytuł radcy prawnego lub adwokata.

Radca prawny, a adwokat – co różni te zawody?

W związku z przywołanymi informacjami na temat edukacji prawniczej wiemy już, że radca prawny np. w Gdańsku to osoba, która ukończyła magisterium na kierunku prawo, następnie zdała egzamin wstępny na aplikację, po czym odbyła ją i z pozytywnym wynikiem zdała egzamin zawodowy, aby finalnie zostać wpisaną na listę radców prawnych. Wykonywanie zawodu radcy prawnego jest uregulowane w ustawie o radcach prawnych z 6 lipca 1982 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 145 z późn. zm.). Analogiczny proces dotyczy adwokatów, których zawód regulowany jest ustawą o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (Dz.U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm).

Zakres kompetencji adwokata i radcy prawnego – kogo wybrać?

Zakres uprawnień radców prawnych zmienił się na przestrzeni czasu, dlatego warto zapoznać się z różnicami między zawodem radcy i adwokata, by wybrać odpowiedniego specjalistę. Z perspektywy klientów najważniejszą kwestią jest gwarancja, że dany prawnik będzie mógł zająć się ich sprawą oraz pełnić funkcję pełnomocnika (reprezentanta) w sądzie.

Do momentu zmiany przepisów wyłącznie adwokat mógł być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Dlatego, jeśli mocodawca szukał pomocy prawnej w sprawie o tym charakterze, nie mógł zwrócić się do radcy prawnego. Ustawodawca dąży jednak do ujednolicenia zakresu uprawnień zawodów radcy prawnego oraz adwokata i w świetle obowiązującego obecnie prawa radca może prowadzić sprawy karne i karnoskarbowe, o ile nie pozostaje w stosunku pracy. Od 2007 roku radcy prawni mogą także występować w sprawach rodzinnych.

Istotną różnicą między oba zawodami jest fakt, że radca prawny (Gdańsk) może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę w dowolnej firmie, natomiast adwokaci mogą wykonywać swój zawód wyłącznie poprzez prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki. Oznacza to, że z adwokatem można zawrzeć jedynie umowę cywilnoprawną, a z radcą prawnym także umowę o pracę.