W wielu firmach, zwłaszcza produkcyjnych i budowalnych, niezależnie od tego, czy są szybko rozwijającym się startupem, czy też doświadczoną korporacją działającą latami w swojej branży, przepisy BHP traktowane są z najwyższą powagą. Prostym sposobem, w jaki przedsiębiorstwo może zapewnić aktualność praktyk w zakresie ochrony zdrowia pracowników, jest audyt BHP.

Czym jest audyt bezpieczeństwa?

Audytor BHP sprawdza zgodność warunków miejsca pracy z normami określonymi w przepisach prawa, a także w globalnych dyrektywach i standardach. Dzięki temu procesowi osoby odpowiedzialne za BHP w przedsiębiorstwie mogą ustalić, czy istnieją braki w tym zakresie. Ostatecznym celem pracy audytora BHP jest identyfikacja zagrożeń i zminimalizowanie potencjału wypadków na różnych stanowiskach.

Aktualnie co raz więcej firm zdaje sobie sprawę z tego, że udokumentowane kontrole z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przekładają się na wzrost przewagi konkurencyjnej, a także na budowanie pozytywnego wizerunku wśród odbiorców.

Dlatego firmy decydują się na zatrudnienie własnego audytora BHP lub robią wewnętrzne rekrutacje na to stanowisko. Osoby o takich kompetencjach, są coraz częściej poszukiwane na rynku pracy.

Na rynku istnieją kursy dla osób zainteresowanych objęciem tej funkcji. Przykład takiego  mogą szkolenia dostępny jest na stronie: https://szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/bhp/b03-audytor-wiodacy-bhp-rejestrowany-w-irca/.

Korzyści z audytu BHP

Dzięki wnioskom z audytu firma może lepiej przygotować bezpieczniejsze środowisko dla swoich pracowników, a także czerpać inne korzyści, wśród których wylicza się:

  • zmniejszenie odpowiedzialności za wypadki – w żadnym miejscu pracy nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka, gdyż dużą rolę odgrywa tu czynnik ludzki. Jednak jeśli przedsiębiorstwo pomyśle przeszło kontrolę, to posiada niezbędne dokumenty do tego, by bronić swoich interesów;
  • zademonstrowanie zaangażowania firmy w przestrzeganie prawa pracowników – podnosi to morale i zapewnia lepszą atmosferę w przedsiębiorstwie;
  • zwiększa zrozumienie przepisów dotyczących środowiska i bezpieczeństwa – audytor BHP może zwrócić uwagę pracownikom na obszary, w których popełniają błędy i zaproponować im pozytywne zmiany.