Rok 2018 przyniósł mnóstwo pozytywnych – i tych mniej zmian w prawie podatkowym.

Zaświadczenia o rozliczeniach kontrahenta

Od końca grudnia właściciele przedsiębiorstw za niewielką opłatą 17 złotych może uzyskać informacje podatkowe o swoim kontrahencie.

Wyższa kwota wolna od podatku

Jednocześnie zwiększy się kwota dochodu, od której nie będzie potrzeby w ogóle płacić PIT – na 8 000 złotych.

Zwiększą się limity zwolnień podatkowych w przypadku świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – z 380 zł do 1 tysiąca zł, świadczeń z byłego zakładu pracy dla emerytów i rencistów – z 2280 zł do 3 tysięcy zł, dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci ze środków obrotowych – z 760 do 2 tysięcy zł.

Ulga dla niepełnosprawnych

Polega na zwiększeniu limitu dochodu niepełnosprawnej osoby z 9120 do 10 080 zł, co pozwala na skorzystanie z ulgi podatnika mającego na utrzymaniu niepełnosprawnego. Niepełnosprawni będą mogli odliczyć podatki nie tylko na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, ale również koszty na samochód czy utrzymanie psa asystującego.

Ulga dla krwiodawców

Za oddanie litr krwi ulga wyniesie 130 zł. W przeciwieństwie do poprzednich lat taka sama ulga wynosiła za 3 litry.

VAT

Mali przedsiębiorcy są zobowiązanie do comiesięcznego przesyłania do Urzędu Skarbowego ewidencji VAT w formie pliku kontrolnego.

Kasy fiskalne muszą ewidencjonować sprzedaż klientom następujących usług bez względu na wysokość obrotów: wstępy do cyrków i wesołych miasteczek, parków, dyskotek oraz w zakresie wymiany walut z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Jawność rozliczeń podatkowych

Rozliczenia podatkowe największych firm zostaną upublicznione – tych, których dochody przekraczają 50 milionów Euro oraz 60 działających w Polsce grup kapitałowych. Dzięki jawności firmy i PGK będą mogły -w razie wątpliwości co do działania- złożyć wniosek o sprostowanie.

Split payment

Ustawa, która wchodzi w życie już od 1 lipca. Polega na tym, że kupujący ma prawo decyzji, czy przy płaceniu skorzysta z mechanizmu podzielnej płatności (netto przeleje na normalny rachunek, a podatek od towarów i usług na rachunek VAT).