Rozwód to trudna sprawa dla każdego z członków rodziny. Dowiedz się od czego zacząć i jak powinien wyglądać wniosek o rozwód.

Jak wygląda wniosek o rozwód

Wniosek o rozwód powinien być sporządzony w formie pisemnej. Nie chcąc popełnić błędu można albo skorzystać z usług adwokata, który zrobi to w naszym imieniu. Możemy także wspomóc się gotowymi, aktualnymi wzorami wniosków dostępnymi w internecie. Prawidłowo uzupełniony wraz z dołączonymi doń odpowiednimi dokumentami (m.in. oryginał odpisu aktu ślubu) składa się w sądzie.

Orzekanie o winie czy nie?

Duża liczba małżeństw decyduje się na pozew o rozwód bez orzekania o winie. Powodów jest wiele, a najważniejszy z nich to czas, który w tym wypadku daje nam szybkie uzyskanie rozwodu. Już na pierwszej rozprawie można zacząć nowe życie, więc jest to dobre rozwiązanie.

Orzekanie o winie

W pozwie o rozwód można zawrzeć też orzeczenie o winie. Co ciekawe winny małżonek może wystąpić o rozwód pod warunkiem uzyskania zgody od współmałżonka. Odstępstwo od tego punktu istnieje też w przypadku jeśli brak zgody współmałżonka stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Gdzie składamy wniosek o rozwód?

Sprawami rozwodów cywilnych zajmuje się sąd okręgowy. Dlatego też pozew o rozwód raz z całością dokumentacji powinien zostać złożony w Sądzie Okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku jeśli małżonkowie mieszkają już osobno gdzie indziej, wniosek składa się tam gdzie ostatnio mieszkali wspólnie.

Ustalanie wysokości alimentów na dzieci

W przypadku ubiegania się o opiekę nad dziećmi do wniosku o rozwód należy dołączyć odpisy aktów urodzenia dzieci. Starając się o alimenty dołączyć należy też rachunki jakie pokrywamy z tytułu utrzymania dzieci. Jest to brane pod uwagę przy orzekaniu przez sąd o wysokości przysługujących alimentów.

Alimenty dla jednego z małżonków

Często w rodzinach zdarza się tak, że jedno z małżonków decyduje się na pozostanie w domu i opiekę nad dziećmi. Przez co rezygnuje z robienia kariery, co oczywiście odbija się na otrzymywanych przezeń dochodach. Dlatego jeśli chcemy też uzyskać alimenty dla siebie należy także złożyć zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, deklaracje majątkowe wraz z rachunkami za utrzymanie.

Mając uzupełniony wniosek o rozwód oraz skompletowane wszystkie dodatkowe potrzebne dokumenty musimy tylko jeszcze uiścić opłatę od pozwu o rozwód. W przypadku składania wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, należy dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym.