Artykuł partnera.

Planujesz poszerzyć swoje kompetencje i szukać pracy w sektorze przemysłowym lub budowlanym? Zapisz się na kurs na podesty ruchome i stań się atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy. Sprawdź, czym są podesty ruchome, kto może stać się ich operatorem, a także na jakie zarobki można liczyć, wykonując ten zawód.

Czym są podesty ruchome?

Podesty ruchome dzieli się na podesty ruchome przejezdne, wiszące i załadowcze na pojeździe. Najpopularniejszymi konstrukcjami stosowanymi w przemyśle i budowlance są podesty ruchome przejezdne. Są to maszyny przeznaczone do przemieszczania osób na stanowiska robocze. Podesty ruchome przejezdne pozwalają na wykonywanie pracy z platformy roboczej podestu. Maszyny tego typu składają się z podestu roboczego z elementami sterowniczymi, podwozia i wysięgnika. Podesty ruchome mogą być wyposażone w konstrukcję przegubową i nożycową. Wszystkie podesty ruchome podlegają dozorowi technicznemu.

Eksploatację maszyn tego typu regulują dwa kluczowe akty prawne:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

Jak wygląda kurs na podesty ruchome i kto może się na niego zapisać?

Kurs operatora podestów ruchomych przeprowadzany jest przez firmy szkoleniowe – m.in. firmę dźwigową Urbanek. Kurs składa się z części praktycznej i teoretycznej i przygotowuje kursantów do uzyskania uprawnień UDT niezbędnych do obsługi podestów ruchomych.

Podczas części teoretycznej omawiane są zagadnienia związane z budową i własnościami podestów ruchomych, obowiązkami operatora przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie i po zakończeniu pracy na stanowisku. Poza tym kursanci zdobywają wiedzę z zakresu przepisów BHP i dozoru technicznego podestów ruchomych. Podczas części praktycznej instruktorzy uczą kursantów bezpiecznej i wydajnej obsługi podestów w różnych warunkach technologicznych i przestrzennych.

Kurs na podesty ruchome dostępny jest dla osób, które nigdy nie miały styczności z pracą na podobnych stanowiskach. Od kursantów wymaga się jedynie, by mieli ukończone 18 lat, dysponowali co najmniej podstawowym wykształceniem, a także nie wykazywali przeciwwskazań zdrowotnych.

Po odbyciu kursu możliwe jest podejście do państwowego egzaminu składanego przez komisją UDT. Jego zaliczenie skutkuje uzyskaniem uprawnień operatora podestów ruchomych.

Ile zarabia operator podestów ruchomych?

Według firm analitycznych operatorzy podestów ruchomych mogą liczyć na zarobki oscylujące w granicach 2000-3000 zł brutto, przy czym bardziej doświadczeni operatorzy mogą liczyć na zarobki rzędu 4000 zł brutto. Za granicą operatorzy mogą zarobić nawet 10-15 tys. złotych brutto.