Przedsiębiorczość to jedna z kluczowych cech, które umożliwiają nam efektywne działanie w realiach współczesnej rzeczywistość. Kim jednak dokładnie jest człowiek przedsiębiorczy oraz jakie czynniki składają się na przedsiębiorczość? Postarajmy się udzielić odpowiedzi na te pytania.

Czym jest przedsiębiorczość i kim jest człowiek przedsiębiorczy?

Przede wszystkim należy wskazać na fakt, że przedsiębiorczość jest nie tyle jedną, dającą się w sposób precyzyjny wyodrębnić, cechą osobowości, ile raczej zestawem cech. Co więcej, zależnie od osoby zestaw cech składający się na przedsiębiorczość może się różnić. Niezależnie jednak od indywidualnych różnic można wskazać kilka stałych atrybutów, które praktycznie zawszę wchodzą w skład przedsiębiorczości.

Są to przede wszystkim takie cechy, jak:

  • Otwartość na świat oraz nastawienie na dostrzeganie i wykorzystywanie nadarzających się możliwości.
  • Elastyczność i zdolność do adaptacji w zmieniających się warunkach.
  • Nastawienie na sukces oraz silna motywacja w tym kierunku.

Jak więc widać, przedsiębiorczość to nie tylko kwestia określonych umiejętności, ale także postawy wobec rzeczywistości. Człowiek przedsiębiorczy nie zawsze musi wyróżniać się np. inteligencją czy kreatywnością. Zawsze jednak obserwuje otaczającą go rzeczywistość i dąży do tego, aby umiejętnie wykorzystać warunki. Przedsiębiorczość oznacza więc trwałą postawę aktywną wobec świata. Dokładne informacje na tema tego, czym jest przedsiębiorczość znaleźć można w innym naszym artykule – http://www.epidemia.org.pl/czym-jest-przedsiebiorczosc.

Przedsiębiorczość a kreatywność

Często na pytania pod tytułem czym jest przedsiębiorczość odpowiada się w taki sposób, jak gdyby ten zestaw cech był właściwie równoznaczny z kreatywnością. W rzeczywistości oba te pojęcia, nie tylko jednak odnoszą się do innych właściwości, ale w praktyce nawet nie zawsze występują razem ze sobą.

Przede wszystkim, przedsiębiorczość jest tendencją z zasady nakierowaną na rzeczy materialne. Osoba przedsiębiorcza dąży do tego, aby warunki wykorzystać w sposób, który przynosi korzyści materialne. Kreatywność z kolei równie dobrze może być pozbawiona tego elementu albo nawet być czysto altruistyczna. W końcu nie sposób odmówić kreatywność na przykład artystom, a wręcz można utrzymywać, że sztuka jest z definicji najwyższym i najbardziej wartościowym rodzajem kreatywności. Jednocześnie jednak osoby uzdolnione artystycznie niekoniecznie dobrze radzą sobie z rzeczywistością na jej niższych, bardziej przyziemnych poziomach.

Kolejna kwestia dotyczy tego, że człowiek przedsiębiorczy po prostu nie zawsze musi być kreatywny. Kreatywność to tworzenie. Przedsiębiorczość z kolei odnosi się przede wszystkim do umiejętności zagospodarowania i wykorzystania określonych możliwości.

Czy człowiek przedsiębiorczy zawsze zajmuje się biznesem?

Mężczyzna przedsiębiorczy
Źródło: pexels.com

Odpowiedź brzmi: niekoniecznie. Co prawda z pewnością to właśnie w dziedzinie biznesu mamy do czynienia ze swoistą „nadreprezentacją” jednostek przedsiębiorczych. Prowadzenie własnej działalności niejako z zasady wymaga bowiem właśnie tych cech, które zbiorczo nazywamy przedsiębiorczością.

Równie dobrze jednak osoba przedsiębiorcza może działać w innych dziedzinach. Również wtedy de facto postępuje jednak jak osoba biznesu, tj. odznacza się silnym ukierunkowaniem na osiągnięcie mierzalnego sukcesu, jest bystra, efektywna i wykorzystuje nadarzające się okazje.

Czy można stać się osobą przedsiębiorczą?

Z pewnością jedną z najciekawszych kwestii dotyczących przedsiębiorczości jest fakt, iż ten zestaw cech odnosi się do sfer naszej osoby, które możemy zmieniać oraz kreować. Przedsiębiorczość to bowiem przede wszystkim kwestia określonego stosunku do rzeczywistości, samodyscypliny a także silnej, a niekiedy bardzo silnej orientacji na sukces. Osoba przedsiębiorcza nie tyle zmusza samą siebie do określonych postaw, ile raczej jest niejako zaprogramowana właśnie w tym a nie innym kierunku.

Mówiąc inaczej oznacza to po prostu tyle, że nad własną przedsiębiorczością jak najbardziej możemy pracować. Nie będzie to rzecz jasna proces natychmiastowy, lecz raczej długotrwała ewolucja obejmująca zarówno postawę wobec świata, jak też schematy myślenia oraz modele postępowania.

Artykuł napisał:
Radosław Łozowski – człowiek przedsiębiorczy, copywriter.